|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

10-04-2015 Event Photos

ALANKARA : H.H. Sri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_7031AKB_7012AKB_7013AKB_7015AKB_7016AKB_7017AKB_7019AKB_7021AKB_7026AKB_7028AKB_7033AKB_7034AKB_703710.04 (1)10.04 (2)10.04 (3)10.04 (4)10.04 (5)10.04 (6)10.04 (7)10.04 (8)10.04 (9)10.04 (10)10.04 (11)10.04 (12)10.04 (13)10.04 (14)10.04 (15)10.04 (16)10.04 (17)10.04 (18)10.04 (19)10.04 (20)10.04 (22)

..