|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

10-06-2015 Event Photos

10-06-2015 Alankara : H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_4713AKB_4686 AKB_4687 AKB_4690 AKB_4691 AKB_4696 AKB_4697 AKB_4698 AKB_4701 AKB_4702 AKB_4703 AKB_4704 AKB_4707 AKB_4708 AKB_4719 AKB_4720 AKB_4723 AKB_4724 AKB_4726 AKB_4727

..