|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

10-09-2015 Event Photos

10-09-2015 Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_4082AKB_4069AKB_4072AKB_4075AKB_4077AKB_4078AKB_4079AKB_4080AKB_4087AKB_4088AKB_4092AKB_4098

..