|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

10-12-2015 Event Photos

10-12-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

 Sri Adamar Matha

10 (5)10 (1)10 (2)10 (3)10 (4)10 (6)10 (7)

..