|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

10-Nov-2014 Event photos

Alankara by H.H. Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji, Sri Kaniyoor Matha
..