|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

11-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vidyasagarathirtha Swamiji,

Sri Krishnapura Math

AKB_4701AKB_4684AKB_4682AKB_4688AKB_4689AKB_4693AKB_4694AKB_4696AKB_4697AKB_4705AKB_4707AKB_4709AKB_4715AKB_4716AKB_4717AKB_4718AKB_4720

..