|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

11-06-2015 Event Photos

11-06-2015 Alankara : H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_4847AKB_4823AKB_4825AKB_4829AKB_4832AKB_4835AKB_4836AKB_4838AKB_4839AKB_4841AKB_4842AKB_4843AKB_4844AKB_4845AKB_4863AKB_4868AKB_4870AKB_4875AKB_4880AKB_4881AKB_4883

..