|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

11-08-2015 Event Photos

 11-08-2015  Alankara By  H.H. Sri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_9586AKB_9569AKB_9572AKB_9573AKB_9574AKB_9577AKB_9578AKB_9579AKB_9580AKB_9581AKB_9582AKB_9584AKB_9589AKB_9590AKB_9591AKB_9592AKB_9593

ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಜ್ಞಾನೆಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ

ವೃಂದಾವನಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವರ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಕಾಣಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ

ಶ್ರೀಪಾದರು ಮತ್ತು ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು

AKB_9597AKB_9603AKB_9604BOOK

..