|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

11-10-2015 Event Photos

11-10-2015 Alankara : H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_7734AKB_7719AKB_7720AKB_7722AKB_7725AKB_7728AKB_7729AKB_7730AKB_7737AKB_7741AKB_7742AKB_7743

Gautam Adani Gujarati – Chairman and Founder of Adani Group

Visited Sri Krishna math

AKB_7745 AKB_7747 AKB_7750 AKB_7756 AKB_7759 AKB_7763

SRI KRISHNA MATH UDUPI
Navaratri Navadinotsava
14.10.2015 – 22.10.2015

Navarathri - 10x15

SRI KRISHNA MATH
SRI SRI VIDYAVALLABHA THEERTHA SWAMIJI
38 TH JANMANAKSHATRA PROGRAME
25.10.2015 – 31.10.2015

Janmanakshatra - 8x10 - new

..