|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

11-12-2015 Event Photos

11-12-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

 Sri Adamar Matha

DSC_0023DSC_0004DSC_0006DSC_0009DSC_0010DSC_0013DSC_0014DSC_0015DSC_0016DSC_0017DSC_0018DSC_0019DSC_0026DSC_0027

..