|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

12-02-2015 Event Photos

ALANKARA ; H.H. Shri Vidyadheesha thirtha Swamiji,

Sri Palimar Math

AKB_1683AKB_1663AKB_1664AKB_1665AKB_1669AKB_1670AKB_1672AKB_1673AKB_1675AKB_1676AKB_1677AKB_1678AKB_1682

LORD SRI MAHAGANAPATHY (MOOLA ROOPA) , SRI ANANTESHWARA TEMPLE, UDUPI

AKB_1686AKB_1695

LORD SRI ANANTHESHWARA UDUPI (MOOLA ROOPA) , 

AKB_1697AKB_1699

..