|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

12-06-2015 Event Photos

12-06-2015 Alankara : H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_4912AKB_4889AKB_4896AKB_4898AKB_4899AKB_4900AKB_4901AKB_4902AKB_4903AKB_4906AKB_4908AKB_4909AKB_4914AKB_4917AKB_4918AKB_4921

..