|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

12-10-2015 Event Photos

12-10-2015 Alankara : Govardhanagiridhari

H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji, Sri Kaniyoor Matha

AKB_7817aaAKB_7770AKB_7772AKB_7781AKB_7783AKB_7788AKB_7794AKB_7796AKB_7798AKB_7799AKB_7805AKB_7806AKB_7809AKB_7817aAKB_7820AKB_7822AKB_7823AKB_7824AKB_7825AKB_7826Navarathri - 10x15Janmanakshatra - 8x10 - new

..