|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

12-12-2015 Event Photos

12-12-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

 Sri Adamar Matha

DSC_0027 DSC_0029DSC_0006DSC_0007DSC_0011DSC_0012DSC_0014DSC_0017DSC_0018DSC_0020DSC_0021DSC_0022DSC_0023DSC_0024DSC_0026DSC_0030DSC_0036DSC_0037

..