|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

12-Nov-2014 Event photos

Alankara : H.H. Sri Vishwapriya thirtha Swamiji, Sri Adamar Matha

Ratotsava and Barathanatya by Madhavi Hebbar, Mangalore

..