|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

13-06-2015 Event Photos

13-06-2015  Alankara : H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_4957AKB_4923 AKB_4925 AKB_4928 AKB_4930 AKB_4934 AKB_4939 AKB_4940 AKB_4943 AKB_4944 AKB_4947 AKB_4953 AKB_4954 AKB_4961 AKB_4962 AKB_4963 AKB_4968 AKB_4969 AKB_4970 AKB_4972 AKB_4973 AKB_4974

..