|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

13-09-2015 Event Photos

13-09-2015 :  Alankara : H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

 Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_4306

AKB_4291 AKB_4294 AKB_4297 AKB_4299 AKB_4300 AKB_4301 AKB_4303 AKB_4305 AKB_4310 AKB_4311 AKB_4312

..