|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

13-Nov-2014 Event photos

Alankara By H.H. Sri Vishwapriya thirtha Swamiji, Sri Adamar Matha
..