|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

14-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_4880AKB_4862AKB_4863AKB_4867AKB_4869AKB_4873AKB_4874AKB_4876AKB_4877AKB_4878AKB_4883AKB_4885AKB_4888AKB_4890AKB_4893AKB_4895AKB_4896AKB_4898AKB_4899AKB_4901AKB_4902AKB_4904AKB_4906AKB_4908AKB_4909AKB_4911

..