|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

14-06-2015 Event Photos

14-06-2015 Alankara : H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_5006AKB_4984AKB_4987AKB_4989AKB_4990AKB_4993AKB_4997AKB_5001AKB_5009AKB_5010AKB_5011AKB_5013AKB_5015

..