|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

14-09-2015 Event Photos

14-09-2015  Alankara : By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,
Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_4330AKB_4314 AKB_4316 AKB_4317 AKB_4318 AKB_4319 AKB_4322 AKB_4323 AKB_4324 AKB_4326 AKB_4327 AKB_4328 AKB_4333 AKB_4334

..