|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

14-Nov-2014 Event photos

Alankara by H.H. Sri Vidyadheesha Theertha Swamiji, Sri Palimar Matha
..