|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

15-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_4927AKB_4913AKB_4916AKB_4918AKB_4920AKB_4921AKB_4922AKB_4923AKB_4925AKB_4933AKB_4935AKB_4937AKB_4939AKB_4942AKB_4944AKB_4945

..