|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

15-06-2015 Event Photos

15-06-2015  Alankara : H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_5052AKB_5025AKB_5019 AKB_5020 AKB_5021 AKB_5026 AKB_5029 AKB_5031 AKB_5033 AKB_5036 AKB_5038 AKB_5039 AKB_5041 AKB_5043 AKB_5045 AKB_5046 AKB_5048 AKB_5049 AKB_5055 AKB_5058 AKB_5059 AKB_5060 AKB_5062

..