|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

15-09-2015 Event Photos

15-09-2015  Alankara : By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,
Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_4363AKB_4347 AKB_4351 AKB_4354 AKB_4355 AKB_4356 AKB_4357 AKB_4359 AKB_4361 AKB_4369 AKB_4372 AKB_4377 AKB_4378 AKB_4380 AKB_4383

..