|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

16-01-2016 Event Photos

16-01-2016 Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

20160116-AKB_731020160116-AKB_729220160116-AKB_729520160116-AKB_729620160116-AKB_730120160116-AKB_730220160116-AKB_730320160116-AKB_730520160116-AKB_730620160116-AKB_730920160116-AKB_731020160116-AKB_731420160116-AKB_732020160116-AKB_732220160116-AKB_732720160116-AKB_732820160116-AKB_733520160116-AKB_739220160116-AKB_739320160116-AKB_739420160116-AKB_739920160116-AKB_740620160116-AKB_740820160116-AKB_741120160116-AKB_741320160116-AKB_741520160116-AKB_741820160116-AKB_742120160116-AKB_742320160116-AKB_742520160116-AKB_742620160116-AKB_742720160116-AKB_742820160116-AKB_742920160116-AKB_743820160116-AKB_743920160116-AKB_744020160116-AKB_744120160116-AKB_744220160116-AKB_744620160116-AKB_744920160116-AKB_745520160116-AKB_746220160116-AKB_746420160116-AKB_746520160116-AKB_747320160116-AKB_747720160116-AKB_747920160116-AKB_748320160116-AKB_748520160116-AKB_748820160116-AKB_749220160116-AKB_749620160116-AKB_749920160116-AKB_750220160116-AKB_750820160116-AKB_751712584239_1074901099228506_2141137773_n

..