|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

16-02-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

_DSC0434

_DSC0417 _DSC0419 _DSC0422 _DSC0423 _DSC0424 _DSC0430

..