|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

16-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_4972AKB_4950 AKB_4952 AKB_4968AKB_4953 AKB_4954 AKB_4955 AKB_4958 AKB_4959 AKB_4963 AKB_4965 AKB_4966 AKB_4971 AKB_4976 AKB_4977

..