|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

16-06-2015 Event Photos

16-06-2015 : Matsyavatara  Alankara By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_5100AKB_5080 AKB_5081 AKB_5084 AKB_5086 AKB_5087 AKB_5088 AKB_5089 AKB_5090 AKB_5092 AKB_5094 AKB_5096 AKB_5113 AKB_5114 AKB_5116 AKB_5118

..