|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

16-08-2015 Event Photos

16-08-2015 : Alankara : By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_9948AKB_9931AKB_9932AKB_9936AKB_9938AKB_9940AKB_9941AKB_9942AKB_9943AKB_9944AKB_9945AKB_9954AKB_9957AKB_9958AKB_9961

..