|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

16-09-2015 Event Photos

16-09-2015  Alankara : By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,
Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_4423AKB_4394AKB_4395AKB_4398AKB_4401AKB_4406AKB_4409AKB_4411AKB_4077AKB_4301AKB_4421

..