|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

16-12-2015 Event Photos

16-12-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

 Sri Adamar Matha

AKB_9242AKB_9228 AKB_9229 AKB_9234 AKB_9236 AKB_9237 AKB_9239 AKB_9240 AKB_9241 AKB_9244 AKB_9245 AKB_9247 AKB_9248 AKB_9249 AKB_9253 AKB_9255 AKB_9264 AKB_9266 AKB_9274 AKB_9275

..