|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

17-02-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

_DSC0473_DSC0464_DSC0465_DSC0471AKB_1761AKB_1713AKB_1501AKB_1503AKB_1504AKB_1464AKB_1796AKB_1798AKB_1813AKB_1817AKB_1818AKB_1821AKB_1826

..