|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

17-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_4996AKB_4979AKB_4980AKB_4982AKB_4985AKB_4987AKB_4990AKB_4991AKB_4993AKB_4994AKB_4999AKB_5000AKB_5004AKB_5005AKB_5006AKB_5010AKB_5011

..