|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

17-06-2015 Event Photos

17-06-2015 : Kurmavatara  Alankara By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_5149AKB_5121 AKB_5122 AKB_5128 AKB_5131 AKB_5135 AKB_5136 AKB_5138 AKB_5139 AKB_5140 AKB_5142 AKB_5153 AKB_5155 AKB_5159 AKB_5160 AKB_5162 AKB_5163 AKB_5165 AKB_5167

..