|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

17-08-2015 Event Photos

17-08-2015 : Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_9977AKB_0008AKB_0009AKB_0014AKB_0015AKB_0033AKB_0027AKB_0027AKB_0024AKB_0020AKB_0033AKB_0028AKB_0030AKB_0036AKB_0040AKB_0041AKB_0043AKB_0045AKB_0046AKB_0051AKB_0049AKB_0052AKB_0053AKB_0054AKB_0056AKB_0061AKB_9974

..