|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

17-09-2015 Event Photos

17-09-2015 Alankara : By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,
Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_4556AKB_4440AKB_4442AKB_4446AKB_4450AKB_4451AKB_4458AKB_4459AKB_4461AKB_4462AKB_4463AKB_4469AKB_4472AKB_4473AKB_4483AKB_4484AKB_4515AKB_4523AKB_4533AKB_4535AKB_4543AKB_4544AKB_4546AKB_4547AKB_4549AKB_4551AKB_4552AKB_4557AKB_4564AKB_4565AKB_4566AKB_4570AKB_4577AKB_4585AKB_4587AKB_4588AKB_4592AKB_4593AKB_4594AKB_4595AKB_4604AKB_4607AKB_4609AKB_4610AKB_4611AKB_4612AKB_4623AKB_4624

..