|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

18-02-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

FILE0327DSC_0601FILE0297FILE0301FILE0304FILE0305FILE0312FILE0319FILE0326FILE0332FILE0333FILE0346FILE0351FILE0356FILE0361FILE0362FILE0364FILE03221DSC_0602DSC_0603DSC_0606DSC_0610DSC_0611

..