|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

18-04-2015 Event Photos

Alankara : H.H. Sri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_7873AKB_7878 AKB_7881AKB_7858 AKB_7860 AKB_7861 AKB_7865 AKB_7866 AKB_7867 AKB_7868 AKB_7869 AKB_7870 AKB_7879 AKB_7880 AKB_7882 AKB_7883 AKB_7884

..