|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

18-06-2015 Event Photos

18-06-2015 : Yogarooda Narasimhavatara

Alankara By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_5214AKB_5206 AKB_5207AKB_5169 AKB_5170 AKB_5172 AKB_5174 AKB_5178 AKB_5182 AKB_5185 AKB_5186 AKB_5187 AKB_5189 AKB_5194 AKB_5195 AKB_5199 AKB_5203 AKB_5204 AKB_5208 AKB_5216 AKB_5217 AKB_5219 AKB_5220

..