|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

18-11-2015 Event Photos

18-11-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_2858AKB_2841AKB_2844AKB_2847AKB_2849AKB_2850AKB_2851AKB_2852AKB_2853AKB_2855AKB_2856AKB_2860AKB_2861AKB_2862AKB_2864AKB_2866AKB_2868AKB_2869

ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಜಾನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ – ಚತ್ತೀಸ್ ಗಡ್- ಜೋಡಿ ಶಂಖ್ , ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ – ಲಾವಣಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ – ಲಂಬಾಣಿ, ಮಣಿಪುರಿ , ಪಂಜಾಬ್,ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಓಡಿಸ್ಸಾ, ಗೋವ   ತಂಡಗಳಿಂದ ಜಾನಪದ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು

01 CHATTISGARH- JODISHANKH (1) 01 CHATTISGARH- JODISHANKH (2) 01 CHATTISGARH- JODISHANKH (3) 01 CHATTISGARH- JODISHANKH (4) 01 CHATTISGARH- JODISHANKH (5) 01 CHATTISGARH- JODISHANKH (6) 01 CHATTISGARH- JODISHANKH (7) 02 MAHARASTRA - LAVANI (1) 02 MAHARASTRA - LAVANI (2) 02 MAHARASTRA - LAVANI (3) 02 MAHARASTRA - LAVANI (4) 02 MAHARASTRA - LAVANI (5) 02 MAHARASTRA - LAVANI (6) 02 MAHARASTRA - LAVANI (7) 02 MAHARASTRA - LAVANI (8) 02 MAHARASTRA - LAVANI (9) 02 MAHARASTRA - LAVANI (10) 02 MAHARASTRA - LAVANI (12) 03 CHITRADURGA - LAMBANI (1) 03 CHITRADURGA - LAMBANI (2) 03 CHITRADURGA - LAMBANI (3) 03 CHITRADURGA - LAMBANI (4) 03 CHITRADURGA - LAMBANI (5) 03 CHITRADURGA - LAMBANI (6) 04 ORISSA - ODISSI (1) 04 ORISSA - ODISSI (2) 04 ORISSA - ODISSI (3) 04 ORISSA - ODISSI (4) 04 ORISSA - ODISSI (5) 04 ORISSA - ODISSI (6) 04 ORISSA - ODISSI (7) 04 ORISSA - ODISSI (8) 04 ORISSA - ODISSI (9) 04 ORISSA - ODISSI (10) 05 RAJASTANI (1) 05 RAJASTANI (2) 05 RAJASTANI (3) 05 RAJASTANI (4) 05 RAJASTANI (5) 05 RAJASTANI (6) 05 RAJASTANI (7) 05 RAJASTANI (8) 05 RAJASTANI (9) 05 RAJASTANI (10) 06 WEST BENGAL (1) 06 WEST BENGAL (2) 06 WEST BENGAL (3) 06 WEST BENGAL (4) 06 WEST BENGAL (5) 06 WEST BENGAL (6) 06 WEST BENGAL (7) 06 WEST BENGAL (8) 06 WEST BENGAL (9) 06 WEST BENGAL (10) 06 WEST BENGAL (11) 06 WEST BENGAL (12) 07 GOVA - DEEPAM (1) 07 GOVA - DEEPAM (2) 07 GOVA - DEEPAM (3) 07 GOVA - DEEPAM (4) 07 GOVA - DEEPAM (5) 07 GOVA - DEEPAM (6) 07 GOVA - DEEPAM (7) 07 GOVA - DEEPAM (8) 07 GOVA - DEEPAM (9) 07 GOVA - DEEPAM (10) 07 GOVA - DEEPAM (11) 07 GOVA - DEEPAM (12) 07 GOVA - DEEPAM (13) 07 GOVA - DEEPAM (14) 07 GOVA - DEEPAM (15) 07 GOVA - DEEPAM (16) 08 MANIPURI -FOKE (2) 08 MANIPURI -FOKE (3) 08 MANIPURI -FOKE (4) 08 MANIPURI -FOKE (5) 08 MANIPURI -FOKE (6) 09 PANJAB (1) 09 PANJAB (2) 09 PANJAB (3) 09 PANJAB (5) 09 PANJAB (6)

..