|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

18-12-2014 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji, Jr.Pontiff,

Sri Pejavara Math

DSC_3618

DSC_3607DSC_3582 DSC_3583 DSC_3584 DSC_3589 DSC_3590 DSC_3591 DSC_3595 DSC_3597 DSC_3598 DSC_3601 DSC_3602 DSC_3605 DSC_3610 DSC_3611 DSC_3613 DSC_3615 DSC_3621  DSC_3624

DSC_3626 DSC_3630 DSC_3631 DSC_3632 DSC_3633 DSC_3634 DSC_3635 DSC_3638 DSC_3641

..