|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

18-12-2015 Event Photos

18-12-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_9405AKB_9391AKB_9392AKB_9396AKB_9397AKB_9398AKB_9399AKB_9400AKB_9401AKB_9402AKB_9403AKB_9407AKB_9410

..