|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

18-Nov-2014 Event Photos

Alankara H.H. Sri Vishwaprasannathirtha Swamiji, Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math
..