|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

19-02-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

DSC_0647DSC_0624 DSC_0626 DSC_0629 DSC_0631 DSC_0632 DSC_0633 DSC_0634DSC_0639DSC_0641DSC_0645DSC_0657DSC_0667DSC_0697DSC_0700DSC_0704DSC_0712

..