|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

SRI KANIYOORU PARYAYA MAHOTSAVA VEDIOS

SRI KRISHNA POOJA BY SRI SRI VIDYAVALLABHA THEERTHA SWAMJI

KANIYOORU MATH, UDUPI

GO SAMMELANA SANDESHA

PARYAYA KANIYOORU MATHA SRI KRISHANA MATHA UDUPI RUKUSAMHITHA YAGA

PARYAYA KANIYOORU MATHA SRI KRISHANA MATHA UDUPI ABHIVANDANA PROGRAME SRP PALIMAR SWAMIJI 02

PARYAYA KANIYOORU MATHA KRISHNA MATHA UDUPI DEEPAWALI CELEBRATION 001

PARYAYA KANIYOORU MATHA SRI KRISHNA MATHA UDUPI DEEPAWALI ANUGRAHA SANDESHA

PARYAYA KANIYOORU MATHA SRI KRISHANA MATHA UDUPI LEELOTHSAVA PART 01

PARYAYA KANIYOORU MATHA KRISHNA MATHA UDUPI KRISHNA JANMASHTAMI 2015 01PARYAYA KANIYOORU MATHA KRISHNA MATHA UDUPI FOLK CULTURAL FEST 2015 01

PARYAYA KANIYOORU MATHA SRI KRISHANA MATHA UDUPI sri krishna leelohsava part 03

PARYAYA KANIYOORU MATHA SRI KRISHANA MATHA UDUPI LEELOTHSAVA PART 01

PARYAYA KANIYOOR MATHA KRISHNA MATHA UDUPI FOLK CULTURAL FEST 02


PARYAYA KANIYOORU MATHA KRISHNA MATHA UDUPI EKDASHI 01

PARYAYA KANIYOORU MATHA KRISHNA MATHA UDUPI FOLK CULTURAL FEST FOR NATIONAL INTEGRATION 2015

PARYAYA KANIYOORU MATHA SRI KRISHNA MAHA NAGAMANDALA 01

 

..