|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

19-05-2015 Event Photos

19-05-2015 Alankara :

H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji, Sri Kaniyoor Matha

and

H.H. Shri Eshapriyathirtha Swamiji, Jr.Pontiff, Sri Adamar Math

AKB_2092AKB_2074 AKB_2077 AKB_2081 AKB_2084 AKB_2086 AKB_2087 AKB_2088 AKB_2089 AKB_2091 AKB_2100 AKB_2102 AKB_2103 AKB_2104 AKB_2106 AKB_2107 AKB_2110 AKB_2114 AKB_2115

..