|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

19-06-2015 Event Photos

19-06-2015 : Yashode krishna Alankara

 By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji, Sri Kaniyoor Matha

AKB_5260AKB_5232 AKB_5234 AKB_5236 AKB_5242 AKB_5244 AKB_5245 AKB_5246 AKB_5247 AKB_5249 AKB_5252 AKB_5253 AKB_5254 AKB_5255 AKB_5268 AKB_5270 AKB_5274 AKB_5278

..