|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

19-10-2015 Event Photos

19-10-2015 Navaratri Alankara – ” ನವಿಲಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ವೀಣೆ ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರಸ್ವತಿ  “

 By H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji, Sri Kaniyoor Matha

AKB_8840

AKB_8839AKB_8849AKB_8852AKB_8856AKB_8857AKB_8858AKB_8859AKB_8860AKB_8862AKB_8865AKB_8878AKB_8881AKB_8882AKB_8883AKB_8885AKB_8888AKB_8890AKB_8892AKB_8893AKB_8895AKB_8902AKB_8904AKB_8905AKB_8908AKB_8911

..