|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

19-11-2015 Event Photos

19-11-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,Sri Adamar Matha

_DSC8144_DSC8122_DSC8125_DSC8126_DSC8129_DSC8131_DSC8133_DSC8136_DSC8140_DSC8149AKB_3478AKB_3481AKB_3482AKB_3487AKB_3488AKB_3489AKB_3494AKB_3496AKB_3500AKB_3502AKB_3505AKB_3506AKB_3507AKB_3508AKB_3509AKB_3512AKB_3516AKB_3519AKB_3520AKB_3521AKB_3522AKB_3524AKB_3530AKB_3537AKB_3538AKB_3543AKB_3547AKB_3549AKB_3551AKB_3552AKB_3553AKB_3556AKB_3560AKB_3562AKB_3564AKB_3566AKB_3568AKB_3571AKB_3573AKB_3574AKB_3577AKB_3579AKB_3581AKB_3582AKB_3585AKB_3588AKB_3589AKB_3590AKB_3594AKB_3597AKB_3598AKB_3600AKB_3601AKB_3605AKB_3612AKB_3613AKB_3615AKB_3618AKB_3619AKB_3621AKB_3623AKB_3624AKB_3626AKB_3630AKB_3636AKB_3638AKB_3639AKB_3642AKB_3643AKB_3645AKB_3651AKB_3658AKB_3663AKB_3666AKB_3670AKB_3674

 

..